CONTACT

EMAIL: bongocool40@gmail.com

HISTORY

English
Bongo Brains is the band who are a musical jambalya where spices and raw material from all over the world is stewing and boiling into a unique dish. We're a 
group that is constantly seeking new ways of creating music. What drives us is curiosity and that we love to play together.


We think that Roots music, whatever it may be, Rock, Blues, Soul, Reggae, Hip Hop and R & B is a valuable heritage which deserves to be preserved and fertilized!


The name of the band comes from the Swahili and English word for brains, Bongo Brains.
 Bongo can for example be drum, musical instrument, animal species, 
bar, nightspot, music albums, city, ceremonies, artist, president.

Svenska
Bongo Brains är bandet som är en musikalisk jambalya där all världens kryddor och råvaror kokas samman till en unik rätt.Vi är en grupp som ständigt söker nya 
vägar för att skapa musik. Det som är driver oss är nyfikenhet och att vi älskar att spela tillsammans.


Vi tycker att Rootsmusiken, vad det än må vara, Rock, Blues, Soul, Reggae, Hip Hop eller R&B är ett värdefullt kulturarv som förtjänar att bevaras och befruktas!


Bandnamnet kommer från det swahiliska och engelska ordet för hjärnor, Bongo Brains.
Bongo kan vara exempelvis trumma, musikinstrument, djurart, bar, 
uteställe, musikalbum, stad, ceremonimästare, artist, president.

PRESS MATERIAL